Anna Burdajewicz Dla biznesu

Edukuję

w ramach kursów szkoleń, studiów:

coachów, trenerów

kadrę zarządzającą

kadrę HR-ową
studentów studiów stacjonarnych, podyplomowych i MBA
Anna Burdajewicz Dla biznesu

Zaproś mnie do prowadzenia zajęć na Twojej uczelni

Przedmioty, kórych uczę, m.in:

Coaching / Coach: partner w rozwoju

Coaching systemowy

Ustawienia systemowe w organizacji
Lider przyszłości – przyszłość przywództwa (podejście systemowe)
Coaching kariery (Job Coaching) / Nowoczesne doradztwo zawodowe
Coaching dla Prawników
Self-Coaching
Mediacje rodzinne i biznesowe (podejście systemowe)
Pomoc psychologiczna dla rodziny (podejście systemowe)
Interwencje systemowe w rodzinie

Kierunki na uczelniach prawniczych (patrz: zakładka “Dla Prawników”).

Anna Burdajewicz Dla biznesu

Nowa Świadomość dla edukacji

Dzisiaj świat biznesu, środowisko korporacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne oraz osoby zarządzające nimi, kadra HR-owa potrzebują

Nowej Świadomości w biznesie.

Świadomości obejmującej pełne, systemowe spektrum funkcjonowania firm i zespołów, w której myślenie liniowe nie wystarcza.
Twoją uczelnię poprowadzę do osiągnięcia strategicznych celów, a Twoich studentów do długofalowych sukcesów.

Pobierz nagranie

„Matczyna Rana a zarabianie i sukces zawodowy”,

by dowiedzieć się jak trudna relacja z mamą przekłada się na Twoje powodzenie w zarabianiu i zawodowe.

.
Anna Burdajewicz Dla biznesu

Poznaj opinie moich klientów

Jestem coachem akredytowanym w International Coaching Federation (ICF), w stopniu ACC, specjalistką HR (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), terapeutką ustawień systemowych B.Hellingera, prawniczką (Uniwersytet Jagielloński). Posiadam pełne uprawnienia pedagogiczne (Politechnika Krakowska). Aktualnie jestem wykładowcą na studiach podyplomowych „Psychologia Pozytywna”, na kierunku Coaching.

Jestem liderką.  Chętnie występuję przed publicznością, słuchaczami, dzieląc się swoją kompleksową i nieszablonową wiedzą, która integruje moje strukturalne, całościowe i analityczne myślenie z głęboką intuicją i wglądem i która jest wynikiem łączenia w mojej edukacji różnorodnych dziedzin. Dzięki temu przekazywane przeze mnie treści są nieszablonowe, są na styku różnych przestrzeni, są interdyscyplinarne.

Tego, w moim przekonaniu, potrzebuje aktualnie świat nauki, świat biznesu. Wyjścia poza schemat i poza liniowe myślenie. Potrzebuje Nowej Świadomości dla edukacji i biznesu.
Zapraszam do współpracy.

Uczę stacjonarnie w różnych miejscach Polski i on-line.

Anna Burdajewicz